Retur og DOA informasjon

Retur og DOA informasjon

Nedenstående returvilkår er gjeldende ved enhver form for returhåndtering mellom Tech Data Norge og kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig partene imellom.  Vennligst send returvarene til:
DHL Express AS
c/o TECH DATA returlager
Gneisveien 3
2020 SKEDSMOKORSET Generelt
Det er ikke returrett hos Tech Data Norge. Vi tar gjerne produkter i retur jf. betingelser om utbedring under garanti, samt ved feil begått av Tech Data Norge. Produkter som er kategorisert som skaffevare eller er utgått av Tech Data Norge’s sortiment, tas ikke i retur. 
  
  
Ved enhver form for retur skal følgende prosedyre overholdes for å sikre en hurtig og korrekt ekspedisjon: 
  *  Fyll ut RMA forespørsel via Tech Data ASM (Meny > Ordrebehandling > Retur & Reklamasjon).*  Tech Data Norge behandler søknaden utfra produsentenes gjeldende returbetingelser.*  Såfremt returbetingelsene er oppfylt og alle relevante opplysninger er mottatt, utsteder Tech Data Norge en returbekreftelse med godkjent RMA nummer som sendes til kunde per mail.*  Kopi av returbekreftelsen skal være synlig påsatt forsendelsen.*  RMA-nummeret er gjeldende i 30 dager fra utstedelsen og fristen vil ikke forlenges.*  Returbekreftelsen er kun gyldig med Tech Data Norges RMA skjema.*  Returforsendelser som ikke har returbekreftelse vedlagt, eller inneholder varer som ikke er godkjent til retur, avvises uten videre av Tech Data Norge for kjøpers regning. 

Kommersiell retur
I enkelte tilfeller kan det godkjennes retur av produkter som dømmes salgsbare av Tech Data Norge. Produktet skal alltid returneres komplett, i uåpnet og original emballasje. 
  
Er det sendt skriftlig ordrebekreftelse fra Tech Data Norge og kjøper ikke har gjort innsigelser mot denne innen 24 timer etter produktet er sendt fra vårt lager, vil en eventuell senere retur kun bli godkjent mot et returgebyr. Returgebyret vil være pålydende 15% av varens fakturaverdi eller minimum 400 kr. Frakt på orginal faktura blir i alle tilfeller ikke kreditert ved retur. 
  
Retur av defekte varer
DOA: Produktet defekt ved mottak. 
GR: Garantireparasjon, produktet defekt etter bruk. 
 
DOA: For produkter hvor våre leverandører godkjenner DOA håndtering, er følgende vilkår gjeldende såfremt ingen andre betingelser er beskrevet i leverandøroversikten/garantisjekk ASM (merk: enkelte produsenter vil kunne ha flere rutiner basert på hardwarekategori, her må det sjekkes på partnr-nivå).
Et produkt som er DOA skal meldes til Tech Data Norge innen 7 dager fra sluttbruker er fakturert. DOA vil krediteres ved behandling av returnert vare på lager. Vær oppmerksom på at dette må skje innenfor godkjent DOA-periode for den gjeldende produsent/autorisasjon.
Ønskes en ny vare må dette legges inn på en ny ordre av kunde. 

Alle DOA produkter skal returneres i originalemballasje med samtlige tilbehørsdeler; inkl. kabler, manualer etc. Ved manglende emballasje og/eller tilbehør vil DOA bli avvist. 
GR: For garantireparasjon gjelder følgende betingelser så lenge ikke annet er nevt under leverandøroversikten. 

Et produkt som er defekt etter det er tatt i bruk skal meldes til gjeldende produsent innen èt år fra sluttbruker er fakturert. 
Det defekte produktet inkl. alle tilbehørsdeler, sendes til reparasjon hos produsenten utenom Tech Data Norge. Tech Data Norge har ingen forpliktelser overfor returnerende kunde. 

Det vil alltid være leverandørens til enhver tid gjeldende betingelser som avspeiler seg i Tech Data Norges vilkår ovenfor kjøperen. 
  
Det er i begge ovenstående tilfeller kjøperens oppgave å forsikre seg at produktet er DOA/defekt. 
  
Gebyrer 
Dersom et feilmeldt produkt ved test hos Tech Data Norge viser seg feilfritt, pålegges et håndterings- og feilsøkingsgebyr. Produktet avvises til forhandler uten kreditering og for kjøpers regning. 
  
I de tilfeller hvor Tech Data Norge selv ikke foretar test av det innleverte defekte produktet, vil Tech Data Norge viderefakturere leverandørens gebyrer samt pålegge et håndteringsgebyr.  Det kan i enkelte tilfeller gå opp til to måneder fra produktet er mottatt hos Tech Data Norge, til testen er gjennomført hos leverandøren. 
  
«VIKTIG» Alt utstyr som returneres til Tech Data Norge, skal være merket med et returnr. på etikett eller innpakning. Returnummer skal ikke påføres original emballasje. Er det ikke synlig, vil pakken bli avvist og returnert til avsender. 
  


RMA ansvarlig hos Tech Data Norge: 

Tech Data KundeserviceKundeservice@techdata.no 
Telefon: 22 89 72 50