Logistikk

Tech Data Norge’s lagere 
Tech Data Norge leverer fra to lagere, hovedlageret i Sverige og sentrallageret for nettverk i England.Vårt 25.500m2 store hovedlager ligger i Jordbro utenfor Stockholm, og har en lagerverdi på ca. kr 800 mill.Produkter fra nettverks-leverandører som Cisco, Nortel og SonicWALL leveres fra vårt lager i Magna Park, Leicestershire i England.I tillegg til de ovennevnte lagrene, benytter vi også et 35.000m2 stort fjernlager for rekvisita og komponent i Bor i Tsjekkia.