Konfig tjenester

Tech Data konfig tjenesterTech Data har profesjonelle konfigurasjonsavdelinger ved våre lagere i både Sverige og England. Både PC’er, mobile enheter, servere, nettverksutstyr, og andre IT-produkter konfigureres og tilpasses etter behov.Behovet for konfigurasjonstjenester varierer sterkt fra kunde til kunde. Tech Data tilbyr alt fra tyverimerking og installasjon av minne, til routerkonfigurasjon og komplekse serverinstallasjoner.Her følger et utvalg av konfigurasjonssentrenes tjenestetilbud:* Softwareinstallasjoner: operativsystem, applikasjoner som f.eks. Office, kundespesifikke applikasjoner, m.m.* Hardwareinstallasjoner: installasjon av minne, disk, m.m.* Servermontering: minne, disk, RAID-oppsett, OS-installasjoner m.m.* Router- og nettverkskonfigurasjoner: Cisco IOS-oppgradering, oppsett av kundespesifikke konfigurasjoner, m.m.* Merking: tyverimerking med registrering i internasjoal database, inventarfiler, MAC-adresse registrering, m.m.Har du spørsmål?
Kontakt oss eller Nils Johan Solbakken, Services Manager
Tlf 22 89 70 06, e-post nilsjohan.solbakken@techdata.no.