Angrerett

Bestilling

Alle bestillinger betraktes som bindende.

Angrerett

For angrerett referer vi til våre leverandører rett til å angre og retur rettigheter.

For vår hoved distributør Tech Data As referer vi til punkt
«Retur og DOA informasjon» i menyen.

For andre leverendører gjelder deres betingelser for angre og retur
rettigheter.