Miljøansvar

Retur av kasserte produkter  

Tech Data ivaretar sitt ansvar for miljøvennlig retur i Norge gjennom medlemskap i returselskapet Elretur AS.  Elretur er et landsdekkende, bransjeeid, nonprofit returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.  Elretur henter EE-avfall fra ca 2500 hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter.  Næringsdrivende kan også levere til de samme stedene, men de vil kunne belastes for et vederlag ved innlevering. Alternativt vil forhandler kunne kreve nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

For ytterligere informasjon se Elretur.no